Què és el Foundation HUB?

El Foundation HUB es construeix sobre un acord entre entitats que distribueixen i/o implementen el Software de la Fundació TiC i/o ofereixen formació en àrees específiques relacionades amb el Software de la Fundació TiC.

Projectes contribuïts a la Fundació TiC
El Foundation HUB en el seu conjunt, es preocupa per la infraestructura, els documents de seguretat, l'assistència al client i la formació. Visita les solucions de la Fundació TiC
Qui som?
Nucli central del HUB
Sector / Especialitat
AEI
Mobilitat
BaaS
Innovació
Sector / Especialitat
Consultoria informàtica
Manteniment
BaaS
Sector / Especialitat
Desenvolupament
BaaS
JakartaEE
JavaEE
Què ofereix el servei?
Resum de mòduls